Change the purchase of familia
Products As income


Contact Us: TheIBoss : 093-642-9665
REGISTER MEMBER

คำแนะนำในการกรอกใบสมัครฯ

  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
  2. ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ เพราะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม, การบริหารองค์กร, การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและความรับผิดชอบด้านการเงิน
  3. ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนตัวแทนของเรามาก่อน
  4. อย่านำหลักฐานของผู้อื่นมาสมัคร โดยผู้อื่นไม่ทราบเรื่องหรือเข้าใจในธุรกิจนี้
  5. ชื่อผู้สมัคร และชื่อบัญชีธนาคารของผู้รับรายได้ต้องตรงกัน จึงจะมีสิทธิได้รับการโอนรายได้ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสมัครแล้ว)

เลือกประเทศ

 
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
เลขที่บัตรประชาชน
ไอดีไลน์ (ถ้ามี)
อีเมล์ (ถ้ามี)
  
ที่อยู่ในการจัดส่ง 
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
  
 ผู้แนะนำ  ทีม
  
เลือกแพคเกจการสมัคร 
 
แนะนำโดย 0000001

Visit All : 33957
© 20019-2020,  All Rights Reserved.